Основні принципи створення транспортної моделі міста

УДК 711.11 Осєтрін М.М., Беспалов Д.О., Дорош М.І.
Київський національний університет будівництва та архітектури

В статті приводяться основні принципи створення і роботи транспортної моделі міста.
Ключові слова: транспортна модель, транспортний попит, транспортна пропозиція, транспортний район, шар попиту.

57_2015

Continue reading «Основні принципи створення транспортної моделі міста»

Калібрування інтенсивностей ІТ в транспортній моделі міста Києва

Після створення моделі транспортної пропозиції необхідно оцінити достовірність результатів розрахунку, тобто чи відповідають моделі транспортного попиту, транспортної пропозиції і їх взаємодії — реальної ситуації, що спостерігається на вулицях міста. Для цього слід зіставити значення інтенсивності руху, розраховані при існуючому стані вулично-дорожньої мережі та існуючих показниках функціонування автомобільного транспорту (рівень автомобілізації, частота використання авто- мобіля), з фактичною інтенсивністю руху. Для цього ми відзняли ранковий та вечірній «піки» на понад 70-ох вузлах міста Києва:

Continue reading «Калібрування інтенсивностей ІТ в транспортній моделі міста Києва»

Статья о транспортной модели Киева на конференции НАУ — АВИА 2015

avia2015.11294dea2af50c82ff0433558a2ad7007399

УДК 771.4:656:519.87(477-25)(043.2)

С.А.Целовальник (Київська міська державна адміністрація, Україна, м.Київ)
Д.О.Беспалов (Група компаній А+S в Україні, Україна, м.Київ)
О.В.Чемакіна, канд. арх. (Національний авіаційний університет, Україна, м.Київ)
Г.М.Агєєва, канд. техн. наук (Національний авіаційний університет, Україна м.Київ)

Створення та впровадження інноваційної системи «Транспортна модель Києва»

Впродовж останніх десятиріч у Києві докорінно змінилися транспортні потоки та умови їх обслуговування, значно зросла мобільність населення міста та передмістя. Для прийняття обґрунтованих сучасних містобудівних та управлінських рішень, що так чи інакше пов`язані з транспортною системою, виникла потреба у створенні транспортної моделі Києва. Continue reading «Статья о транспортной модели Киева на конференции НАУ — АВИА 2015»

Хід робіт по створенню Інформаційної системи «Транспортна модель Києва»

677371

Інформаційна система «Транспортна модель Києва» (ІС ТМК) — це інструмент підтримки прийняття містобудівних рішень та оцінки наслідків того чи іншого сценарію розвитку для вулично-дорожньої мережі та транспортної системи міста. Модель розробляється фахівцями німецької компанії A+S, в особі українського представництва групи — ТОВ «А+С Україна», спільно з спеціалістами World Bank та їх консультантами з компанії Integrated Transport Planning Ltd (ITP). Такам чином, в рамках проекту сформовано Концорціум, до складу якого входять: органи місцевої виконавчої влади Києва в особі Департаменту містобудування і архітектури, група компаній A+S в Україні, World Bank та компанія Integrated Transport Planning Ltd (ITP).

Continue reading «Хід робіт по створенню Інформаційної системи «Транспортна модель Києва»»

3 вопроса о транспортной модели Киева: что сделано? как сделано? что дальше?

Verkehrsmodell_Kiew

Не смотря на все трудности, с которыми приходится сталкиваться постоянно, разработка транспортной модели Киева не останавливается ни на день. Конечно, мы получаем и множество вопросов о своей работе, в том числе и от журналистов. Чтобы наша работа по разъяснению всех тонкостей транспортного моделирования не утонула, как это иногда бывает, в пресс-текстах, привожу здесь 3 конкретных ответа на 3 конкретных вопроса.

Continue reading «3 вопроса о транспортной модели Киева: что сделано? как сделано? что дальше?»

EnViVer: транспортные решения vs вредные выбросы

heat map
heat map

Исследование и учет выбросов транспортных средств становиться все более актуальным обьектом исследования. Моделирование транспортных потоков само по себе способствует уменьшению количества вредных веществ произведенных транспортными средствами делая нагрузку на сеть более сглаженной, сокращая время простоя транспорта в заторах, прочее.

Continue reading «EnViVer: транспортные решения vs вредные выбросы»

5 основных выгод, которые получит Киев от внедрения транспортной модели

vygoda_0

Хотя практически все европейские, американские, восточные и азиатские города поголовно используют прогнозные транспортные модели для оценки последствий управленческих градостроительных решений, для Киева все еще стоит доказывать необходимость подобного инструмента. Давайте же в очередной раз перечислим все те выгоды, что получит Киев при внедрении Информационной системы «Транспортная модель Киева».
Continue reading «5 основных выгод, которые получит Киев от внедрения транспортной модели»