Публикации

2019

23) “Транспортне моделювання як один із методів оцінки ефективності інженерно-планувальних елементів розв’язок в різних рівнях” – в зб. “Мiстобудування та територiальне плануваннявип.70. – Київ, КНУБА, 2019. – с. 417-430.

2018

22) “Дослідження попиту і пропозиції мобільності міського населення на прикладі м.Ужгорода” – в зб. “Мiстобудування та територiальне плануваннявип.68. – Київ, КНУБА, 2018. – с. 409-419.

2017

21) “Коефіцієнти добового приведення інтенсивності руху транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міста (на прикладі м. Києва)” – в зб. “Мiстобудування та територiальне плануваннявип.65. – Київ, КНУБА, 2017. – с. 418-425.

20) “Використання даних операторів стільникового зв’язку для визначення рухомості населення на прикладі міста Києва та Київської області” – в зб. “Мiстобудування та територiальне плануваннявип. 64. – Київ, КНУБА, 2017. – с. 251-257.

19) “Методи проведення досліджень мобільності населення міста” – в зб. “Містобудування та територіальне планування”: Наук.-техн. збірник / Відповід. ред. М.М. Осєтрін. – К.,КНУБА, 2017 – Вип.63. – с.292-302

18) “Калібрування транспортної моделі” – в зб. “Проблеми розвитку міського середовища“: Наук.-техн. збірник / – К:ЦП «Компринт», 2017 – Вип.1 (17). – 176с. – с. 46 – 61.

2016

17) “Оцінка якості транспортної моделі міста” – в зб. “Містобудування та територіальне планування”: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 60. – 381 с.

16) “Особенности создания транспортной модели города Киева“- в сб. “Том 1. Социально-экономические проблемы развития и функционирования транспортных систем городов и зон их влияния. Материалы XXII Международной (двадцать пятой Екатеринбургской) научно-практической конференции 16-17 июня 2016 г.” – Екатеринбург, 2016. – с. 98-107.

2015

15) “Створення та впровадження інноваційної системи «Транспортна модель Києва»” – Матеріали ХII міжнародної науково-технічної конференції „АВІА-2015”. –К.: НАУ, 2015. – с. 22.1-22.7.

14) “Особливості етапу перерозподілу транспортного попиту при розрахунку чьотирьохступеневої транспортної моделі міста” – в зб. “Мiстобудування та територiальне плануваннявип. 58. – Київ, КНУБА, 2015. – с. 330-338.

13) “Основні принципи створення транспортної моделі міста” – в зб. “Мiстобудування та територiальне плануваннявип. 57. – Київ, КНУБА, 2015. – с. 309-320.

12) “Управління безпекою руху у містах за допомогою транспортного моделювання“- в зб. “Містобудування та територіальне плануваннявип. 56 – Київ, КНУБА, 2015. – с. 42-43.

2014

11) “Визначення ефективності
 методу «спеціальна смуга у зоні перехрестя» з позиції забезпечення пріоритету у часі” –  в зб. “Технологический аудит и резервы производства“. – 2014. – № 5(1). – с. 40-45.

10) “Подходы к оценке и обоснованию планировочных решений городских магистралей в разных уровнях“- в сб. “Социально-экономические проблемы развития и функционирования транспортных систем городов и зон их влияния. Материалы XX Международной (двадцать третьей Екатеринбургской) научно-практической конференции 13-14 июня 2014 г.” – Екатеринбург, 2014. – с. 417-427.

2013

2012

9) “PTV VISION: планируем энергоэффективную улично-дорожную сеть” – материалы международной научно-практической конференции 3-4 апреля 2012 ОГАСА г. Одесса. – с. 102-104.

8) “Методы моделирования транспортных потоков” – в зб. “Мiстобудування та територiальне плануваннявип. 43. – Київ, КНУБА, 2011. – с. 3-10.

2011

7) “Моделирование пешеходных потоков” – в зб. “Мiстобудування та територiальне плануваннявип. 41. – Київ, КНУБА, 2011. – с. 23-30.

6) “Оцінка рівня енергозбереження на перетинах міських магістралей в різних рівнях за допомогою моделювання транспортних потоків” – в зб. “Мiстобудування та територiальне плануваннявип. 40. Частина II – Київ, КНУБА, 2011. – с. 108-113.

5) “Особливості режиму руху транспортного потоку на перетинах міських магістралей в різних рівнях” – в зб. “Мiстобудування та територiальне плануваннявип. 39. – Київ, КНУБА, 2011. – с. 302-305.

2010

4) “Вопросы сбора информации в исследованиях транспортных и пешеходных потоков на пересечениях магистралей в разных уровнях” – в сб. “Социально-экономические проблемы развития и функционированя транспортних систем городов и зон их влияния. Материалы ХVI Международной (девятнадцатой Екатеринбургской) научно-практической конференции 16-17 июня 2010 г.” – Екатеринбург, Урал.гос. эк. ун-т, 2010. – с. 165-167.

3) “Збір, обробка і оцінка інформації в ході дослідження транспортних і пішохідних потоків на перетинах міських магістралей в різнихрівнях та на підходах до них” – в зб. “Мiстобудування та територiальне плануваннявип. 38. – Київ, КНУБА, 2010. – с. 262-270.

2) “Програмне забезпечення і Інтернет-ресурси удопомогу інженеру-транспортнику” – в зб. “Мiстобудування та територiальне плануваннявип. 37. – Київ, КНУБА, 2010. – с. 373-378.

1) “Дослідження транспортних і пішохідних потоків на перетинах міських магістралей в різних рівнях” – в зб. “Мiстобудування та територiальне плануваннявип. 36.- Київ, КНУБА, 2010. – с.333-336.