Публикации

2019

23) «Транспортне моделювання як один із методів оцінки ефективності інженерно-планувальних елементів розв’язок в різних рівнях» — в зб. «Мiстобудування та територiальне планування» вип.70. — Київ, КНУБА, 2019. — с. 417-430.

2018

22) «Дослідження попиту і пропозиції мобільності міського населення на прикладі м.Ужгорода» — в зб. «Мiстобудування та територiальне планування» вип.68. — Київ, КНУБА, 2018. — с. 409-419.

2017

21) «Коефіцієнти добового приведення інтенсивності руху транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міста (на прикладі м. Києва)» — в зб. «Мiстобудування та територiальне планування» вип.65. — Київ, КНУБА, 2017. — с. 418-425.

20) «Використання даних операторів стільникового зв’язку для визначення рухомості населення на прикладі міста Києва та Київської області» — в зб. «Мiстобудування та територiальне планування» вип. 64. — Київ, КНУБА, 2017. — с. 251-257.

19) «Методи проведення досліджень мобільності населення міста» — в зб. «Містобудування та територіальне планування»: Наук.-техн. збірник / Відповід. ред. М.М. Осєтрін. — К.,КНУБА, 2017 — Вип.63. — с.292-302

18) «Калібрування транспортної моделі» — в зб. «Проблеми розвитку міського середовища«: Наук.-техн. збірник / — К:ЦП «Компринт», 2017 – Вип.1 (17). – 176с. – с. 46 – 61.

2016

17) «Оцінка якості транспортної моделі міста» — в зб. «Містобудування та територіальне планування»: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 60. – 381 с.

16) «Особенности создания транспортной модели города Киева«- в сб. «Том 1. Социально-экономические проблемы развития и функционирования транспортных систем городов и зон их влияния. Материалы XXII Международной (двадцать пятой Екатеринбургской) научно-практической конференции 16-17 июня 2016 г.» — Екатеринбург, 2016. – с. 98-107.

2015

15) «Створення та впровадження інноваційної системи «Транспортна модель Києва»» — Матеріали ХII міжнародної науково-технічної конференції „АВІА-2015”. –К.: НАУ, 2015. — с. 22.1-22.7.

14) «Особливості етапу перерозподілу транспортного попиту при розрахунку чьотирьохступеневої транспортної моделі міста» — в зб. «Мiстобудування та територiальне планування» вип. 58. — Київ, КНУБА, 2015. — с. 330-338.

13) «Основні принципи створення транспортної моделі міста» — в зб. «Мiстобудування та територiальне планування» вип. 57. — Київ, КНУБА, 2015. — с. 309-320.

12) «Управління безпекою руху у містах за допомогою транспортного моделювання«- в зб. «Містобудування та територіальне планування» вип. 56 — Київ, КНУБА, 2015. — с. 42-43.

2014

11) «Визначення ефективності
 методу «спеціальна смуга у зоні перехрестя» з позиції забезпечення пріоритету у часі» —  в зб. «Технологический аудит и резервы производства«. — 2014. — № 5(1). — с. 40-45.

10) «Подходы к оценке и обоснованию планировочных решений городских магистралей в разных уровнях«- в сб. «Социально-экономические проблемы развития и функционирования транспортных систем городов и зон их влияния. Материалы XX Международной (двадцать третьей Екатеринбургской) научно-практической конференции 13-14 июня 2014 г.» — Екатеринбург, 2014. – с. 417-427.

2013

2012

9) «PTV VISION: планируем энергоэффективную улично-дорожную сеть» — материалы международной научно-практической конференции 3-4 апреля 2012 ОГАСА г. Одесса. – с. 102-104.

8) «Методы моделирования транспортных потоков» — в зб. «Мiстобудування та територiальне планування» вип. 43. — Київ, КНУБА, 2011. — с. 3-10.

2011

7) «Моделирование пешеходных потоков» — в зб. «Мiстобудування та територiальне планування» вип. 41. — Київ, КНУБА, 2011. — с. 23-30.

6) «Оцінка рівня енергозбереження на перетинах міських магістралей в різних рівнях за допомогою моделювання транспортних потоків» — в зб. «Мiстобудування та територiальне планування» вип. 40. Частина II — Київ, КНУБА, 2011. — с. 108-113.

5) «Особливості режиму руху транспортного потоку на перетинах міських магістралей в різних рівнях» — в зб. «Мiстобудування та територiальне планування» вип. 39. — Київ, КНУБА, 2011. — с. 302-305.

2010

4) «Вопросы сбора информации в исследованиях транспортных и пешеходных потоков на пересечениях магистралей в разных уровнях» — в сб. «Социально-экономические проблемы развития и функционированя транспортних систем городов и зон их влияния. Материалы ХVI Международной (девятнадцатой Екатеринбургской) научно-практической конференции 16-17 июня 2010 г.» — Екатеринбург, Урал.гос. эк. ун-т, 2010. – с. 165-167.

3) «Збір, обробка і оцінка інформації в ході дослідження транспортних і пішохідних потоків на перетинах міських магістралей в різнихрівнях та на підходах до них» — в зб. «Мiстобудування та територiальне планування» вип. 38. — Київ, КНУБА, 2010. — с. 262-270.

2) «Програмне забезпечення і Інтернет-ресурси удопомогу інженеру-транспортнику» — в зб. «Мiстобудування та територiальне планування» вип. 37. — Київ, КНУБА, 2010. — с. 373-378.

1) «Дослідження транспортних і пішохідних потоків на перетинах міських магістралей в різних рівнях» — в зб. «Мiстобудування та територiальне планування» вип. 36.- Київ, КНУБА, 2010. – с.333-336.