Публикации

2015

«Особливості етапу перерозподілу транспортного попиту при розрахунку чьотирьохступеневої транспортної моделі міста» — в зб. «Мiстобудування та територiальне планування» вип. 58. — Київ, КНУБА, 2015. — с. 330-338.

«Основні принципи створення транспортної моделі міста» — в зб. «Мiстобудування та територiальне планування» вип. 57. — Київ, КНУБА, 2015. — с. 309-320.

2012

«PTV VISION: планируем энергоэффективную улично-дорожную сеть» — материалы международной научно-практической конференции 3-4 апреля 2012 ОГАСА г. Одесса. – с. 102-104.

2011

«Методы моделирования транспортных потоков» — в зб. «Мiстобудування та територiальне планування» вип. 43. — Київ, КНУБА, 2011. — с. 3-10.

«Моделирование пешеходных потоков» — в зб. «Мiстобудування та територiальне планування» вип. 41. — Київ, КНУБА, 2011. — с. 23-30.

«Оцінка рівня енергозбереження на перетинах міських магістралей в різних рівнях за допомогою моделювання транспортних потоків» — в зб. «Мiстобудування та територiальне планування» вип. 40. Частина II — Київ, КНУБА, 2011. — с. 108-113.

«Особливості режиму руху транспортного потоку на перетинах міських магістралей в різних рівнях» — в зб. «Мiстобудування та територiальне планування» вип. 39. — Київ, КНУБА, 2011. — с. 302-305.

2010

«Вопросы сбора информации в исследованиях транспортных и пешеходных потоков на пересечениях магистралей в разных уровнях» — в сб. «Социально-экономические проблемы развития и функционированя транспортних систем городов и зон их влияния. Материалы ХVI Международной (девятнадцатой Екатеринбургской) научно-практической конференции 16-17 июня 2010 г. — Екатеринбург, Урал.гос. эк. ун-т, 2010. – с. 165-167.

«Збір, обробка і оцінка інформації в ході дослідження транспортних і пішохідних потоків на перетинах міських магістралей в різнихрівнях та на підходах до них» — в зб. «Мiстобудування та територiальне планування» вип. 38. — Київ, КНУБА, 2010. — с. 262-270.

«Програмне забезпечення і Інтернет-ресурси удопомогу інженеру-транспортнику» — в зб. «Мiстобудування та територiальне планування» вип. 37. — Київ, КНУБА, 2010. — с. 373-378.

«Дослідження транспортних і пішохідних потоків на перетинах міських магістралей в різних рівнях» — в зб. «Мiстобудування та територiальне планування» вип. 36.- Київ, КНУБА, 2010. – с.333-336.