Дослідженя попиту і пропозиції мобільності міського населення на прикладі м. Ужгорода

к.т.н., професор Осетрін М.М.,
n.osetrin@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7015-4679,
Беспалов Д.О., dmitry.bespalov@me.com, ORCID: 0000-0002-0778-5627,
Київський національний університет будівництва та архітектури
Гаген А.С., anton.hagen.89@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1562-8541,
Куцина І.А., i.kutsina@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1069-1680, Ужгородський національний університет

Досліджено взаємозв’язок попиту і пропозиції мобільності міського населення на основі соціологічного опитування жителів м.Ужгорода, розроблено транспортні райони, враховуючи особливості транскордонного розташування міста та приміських районів, проаналізовано передумови формування і розвитку транспортного і пішохідного руху на основі аналізу мобільності населення.

Ключові слова: мобільність, мобільність міського населення, рухливість населення, попит і пропозиція рухливості населення, транспортні райони, моделювання руху, транспортна рухливість, пішохідна рухливість.

Продовжувати читання “Дослідженя попиту і пропозиції мобільності міського населення на прикладі м. Ужгорода”

Коефіцієнти добового приведення інтенсивності руху транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міста (на прикладі м. Києва)

УДК 711.11
к.т.н., професор Осетрін М.М., n.osetrin@gmail.com, orcid.org /0000-0001-7015-4679,
ас. Беспалов Д.О., dmitry.bespalov@me.com, orcid.org/0000-0002-0778-5627,
Дорош М.І., doroshmaxym@gmail.com, orcid.org/0000-0003-3717-9326,
Петрук В.Б., vpetruk2012@gmail.com, orcid.org/0000-0002-7030-2827,
Королевська І.В., korolevskaya.ilona@gmail.com, orcid.org/0000-0001-5009-9326,
Київський національний університет будівництва та архітектури

КОЕФІЦІЄНТИ ДОБОВОГО ПРИВЕДЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ
РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ НА ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ МЕРЕЖІ МІСТА (НА ПРИКЛАДІ М. КИЄВА)

В статті розглянутий показник добової інтенсивності руху транспорту. Проаналізований існуючий метод визначення коефіцієнтів добового приведення інтенсивності руху транспортних потоків на основі натурних обстежень на вулично-дорожній мережі міста. Запропонований новий підхід визначення коефіцієнтів, заснований на основі соціологічного опитування населення міста. Виконана порівняльна характеристика та аналіз різних методів визначення коефіцієнтів.
Ключові слова: інтенсивність руху транспорту, коефіцієнт добової нерівномірності, коефіцієнт добового приведення.

Продовжувати читання “Коефіцієнти добового приведення інтенсивності руху транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міста (на прикладі м. Києва)”

Особенности создания транспортной модели города Киева

Н.Н. Осетрин, Д.А. Беспалов, М.И. Дорош

Транспортное моделирование представляет собой признанный инструмент решения инженерных и управленческих задач в сфере стратегического планирования развития транспортной инфраструктуры города. На сегодняшний день разработаны транспортные модели ряда российских: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Самара, Иркутск, Томск, Астрахань, Барнаул, Вологда, и украинских: Львов, Ивано-Франковск городов [1]. В декабре 2014, для анализа существующей УДС и оценки последствий реализации тех или иных инфраструктурных проектов, в Киеве начата разработка транспортной модели города, в работе над которой авторы статьи принимали активное участие. В статье рассмотрены особенности разработки транспортной модели города Киева.

Transport modelling is a common tool for solving engineering and management tasks while planning transport infrastructure of the city. Today, transport models are developed for several Russian (Moscow, Saint Petersburg, Yekaterinburg, Perm, Samara, Irkutsk, Tomsk, Astrakhan, Barnaul and Vologda) and Ukrainian cities (Lviv, Ivano-Frankivsk). In December 2014, authors of this article were involved into Kyiv transport model development. The purpose of this model is current state analysis and scenario impact estimation. This article regards special features of Kyiv transport model development.

Продовжувати читання “Особенности создания транспортной модели города Киева”

Статья о транспортной модели Киева на конференции НАУ – АВИА 2015

avia2015.11294dea2af50c82ff0433558a2ad7007399

УДК 771.4:656:519.87(477-25)(043.2)

С.А.Целовальник (Київська міська державна адміністрація, Україна, м.Київ)
Д.О.Беспалов (Група компаній А+S в Україні, Україна, м.Київ)
О.В.Чемакіна, канд. арх. (Національний авіаційний університет, Україна, м.Київ)
Г.М.Агєєва, канд. техн. наук (Національний авіаційний університет, Україна м.Київ)

Створення та впровадження інноваційної системи «Транспортна модель Києва»

Впродовж останніх десятиріч у Києві докорінно змінилися транспортні потоки та умови їх обслуговування, значно зросла мобільність населення міста та передмістя. Для прийняття обґрунтованих сучасних містобудівних та управлінських рішень, що так чи інакше пов`язані з транспортною системою, виникла потреба у створенні транспортної моделі Києва. Продовжувати читання “Статья о транспортной модели Киева на конференции НАУ – АВИА 2015”

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И ОБОСНОВАНИЮ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ГОРОДСКИХ МАГИСТРАЛЕЙ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ

УДК 711.11

Н.Н.Осетрин, Д.А.Беспалов

Obl_print

В статье коротко описывается проблематика и подходы к исследованию особенностей режима движения транспорта на пересечениях городских магистралей в разных уровнях.

Продовжувати читання “ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И ОБОСНОВАНИЮ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ГОРОДСКИХ МАГИСТРАЛЕЙ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ”

Моделювання й оцінка руху транспортного потоку за допомогою взаємозамінних поведінкових моделей

vissim_is_cool

Модель WIEDEMANN (1974), також відома як психофізична модель, і заснована на роботах Michaels (1963), використовується вже більше 30 років. І, як вважається, вона дає доволі точні результати моделювання. Декілька комерційних пакетів з моделювання, таких як Paramics і PTV Vissim, досить успішно використовують цю модель. Концепція WIEDEMANN повинна була визначити поріг сприйняття водія, який, якщо перевищений візуальним стимулом (наприклад, транспортним засобом, що наближається), викликає поведінкову реакцію. Реакція залежить від відношення між автомобілем і попереднім транспортним засобом. Декілька областей взаємодії визначені: Наближення (Approaching), Слідування (Following), Надзвичайна ситуація (Emergency) та Неупереджений (Uninfluenced). Кожній одиниці транспортного засобу водія (DVU) надають окремий набір ознак, які визначають його ведучу поведінку, наприклад, його настороженість (alertness), час реакції (reaction time), необхідність безпеки (need for safety) або готовність пришвидшитись (willingness to accelerate).

Продовжувати читання “Моделювання й оцінка руху транспортного потоку за допомогою взаємозамінних поведінкових моделей”