Калібрування транспортної моделі

УДК 711.11
ас. Беспалов Д.О., асп. Дорош М.І., асп. Новицький Д.Б,
Київський національний університет будівництва і архітектури
м. Київ, Україна

КАЛІБРУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ

В статті показаний підхід до калібровки транспортної моделі міста. Вказана послідовність і параметри для калібрування. Наведено основні показники якості моделі.
Ключові слова: транспортна модель, матриця кореспонденцій, якість моделі, калібрування моделі.

Продовжувати читання “Калібрування транспортної моделі”

Калібрування інтенсивностей ІТ в транспортній моделі міста Києва

Після створення моделі транспортної пропозиції необхідно оцінити достовірність результатів розрахунку, тобто чи відповідають моделі транспортного попиту, транспортної пропозиції і їх взаємодії – реальної ситуації, що спостерігається на вулицях міста. Для цього слід зіставити значення інтенсивності руху, розраховані при існуючому стані вулично-дорожньої мережі та існуючих показниках функціонування автомобільного транспорту (рівень автомобілізації, частота використання авто- мобіля), з фактичною інтенсивністю руху. Для цього ми відзняли ранковий та вечірній “піки” на понад 70-ох вузлах міста Києва:

Продовжувати читання “Калібрування інтенсивностей ІТ в транспортній моделі міста Києва”