Калібрування транспортної моделі

УДК 711.11
ас. Беспалов Д.О., асп. Дорош М.І., асп. Новицький Д.Б,
Київський національний університет будівництва і архітектури
м. Київ, Україна

КАЛІБРУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ

В статті показаний підхід до калібровки транспортної моделі міста. Вказана послідовність і параметри для калібрування. Наведено основні показники якості моделі.
Ключові слова: транспортна модель, матриця кореспонденцій, якість моделі, калібрування моделі.

Продовжувати читання “Калібрування транспортної моделі”