Транспортне моделювання як один із методів оцінки ефективності інженерно-планувальних елементів розв’язок в різних рівнях

УДК 711.11

к.т.н., професор Осетрін М.М.,
n.osetrin@gmail.com, ORCID:0000-0001-7015-4679,
Беспалов Д.О., dmitry.bespalov@me.com, ORCID: 0000-0002-0778-5627,
Дорош М.І., doroshmaxym@gmail.com, ORCID: 0000-0003-3717-9326,
к.т.н. Тарасюк В.П., tarasyuk90@gmail.com, ORCID: 0000-0003-4762-5668,
Київський національний університет будівництва та архітектури

ТРАНСПОРТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНЖЕНЕРНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВ’ЯЗОК В РІЗНИХ РІВНЯХ

Стаття спрямована на ознайомлення читачів з оцінкою ефективності інженерно-планувальних елементів розв’язок в різних рівнях, а саме місць примикання лівоповоротних з’їздів до прямого магістрального напрямку. Відповідна оцінка здійснена на прикладі найбільш розповсюдженого типу розв’язок на вулично-дорожній мережі міст України – «лист конюшини».

Продовжувати читання “Транспортне моделювання як один із методів оцінки ефективності інженерно-планувальних елементів розв’язок в різних рівнях”

Дослідженя попиту і пропозиції мобільності міського населення на прикладі м. Ужгорода

к.т.н., професор Осетрін М.М.,
n.osetrin@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7015-4679,
Беспалов Д.О., dmitry.bespalov@me.com, ORCID: 0000-0002-0778-5627,
Київський національний університет будівництва та архітектури
Гаген А.С., anton.hagen.89@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1562-8541,
Куцина І.А., i.kutsina@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1069-1680, Ужгородський національний університет

Досліджено взаємозв’язок попиту і пропозиції мобільності міського населення на основі соціологічного опитування жителів м.Ужгорода, розроблено транспортні райони, враховуючи особливості транскордонного розташування міста та приміських районів, проаналізовано передумови формування і розвитку транспортного і пішохідного руху на основі аналізу мобільності населення.

Ключові слова: мобільність, мобільність міського населення, рухливість населення, попит і пропозиція рухливості населення, транспортні райони, моделювання руху, транспортна рухливість, пішохідна рухливість.

Продовжувати читання “Дослідженя попиту і пропозиції мобільності міського населення на прикладі м. Ужгорода”

Коефіцієнти добового приведення інтенсивності руху транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міста (на прикладі м. Києва)

УДК 711.11
к.т.н., професор Осетрін М.М., n.osetrin@gmail.com, orcid.org /0000-0001-7015-4679,
ас. Беспалов Д.О., dmitry.bespalov@me.com, orcid.org/0000-0002-0778-5627,
Дорош М.І., doroshmaxym@gmail.com, orcid.org/0000-0003-3717-9326,
Петрук В.Б., vpetruk2012@gmail.com, orcid.org/0000-0002-7030-2827,
Королевська І.В., korolevskaya.ilona@gmail.com, orcid.org/0000-0001-5009-9326,
Київський національний університет будівництва та архітектури

КОЕФІЦІЄНТИ ДОБОВОГО ПРИВЕДЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ
РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ НА ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ МЕРЕЖІ МІСТА (НА ПРИКЛАДІ М. КИЄВА)

В статті розглянутий показник добової інтенсивності руху транспорту. Проаналізований існуючий метод визначення коефіцієнтів добового приведення інтенсивності руху транспортних потоків на основі натурних обстежень на вулично-дорожній мережі міста. Запропонований новий підхід визначення коефіцієнтів, заснований на основі соціологічного опитування населення міста. Виконана порівняльна характеристика та аналіз різних методів визначення коефіцієнтів.
Ключові слова: інтенсивність руху транспорту, коефіцієнт добової нерівномірності, коефіцієнт добового приведення.

Продовжувати читання “Коефіцієнти добового приведення інтенсивності руху транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міста (на прикладі м. Києва)”

Використання данних операторів стільникового зв’язку для визначення рухомості населення на прикладі міста Києва та Київської області

УДК 711.11
Осєтрін М.М., Беспалов Д.О., Тацій М. П.
Київський національний університет будівництва та архітектури

ВИКОРИСТАННЯ ДАННИХ ОПЕРАТОРІВ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РУХОМОСТІ НАСЕЛЕННЯ НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В статті приводиться методологія визначення рухомості шляхом збору та аналізу даних мобільного оператора.

Ключові слова: транспортна модель, транспортний попит, транспортна пропозиція, транспортний район, стільниковий зв’язок, базова станція, база даних.

Продовжувати читання “Використання данних операторів стільникового зв’язку для визначення рухомості населення на прикладі міста Києва та Київської області”

Калібрування транспортної моделі

УДК 711.11
ас. Беспалов Д.О., асп. Дорош М.І., асп. Новицький Д.Б,
Київський національний університет будівництва і архітектури
м. Київ, Україна

КАЛІБРУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ

В статті показаний підхід до калібровки транспортної моделі міста. Вказана послідовність і параметри для калібрування. Наведено основні показники якості моделі.
Ключові слова: транспортна модель, матриця кореспонденцій, якість моделі, калібрування моделі.

Продовжувати читання “Калібрування транспортної моделі”

Особенности создания транспортной модели города Киева

Н.Н. Осетрин, Д.А. Беспалов, М.И. Дорош

Транспортное моделирование представляет собой признанный инструмент решения инженерных и управленческих задач в сфере стратегического планирования развития транспортной инфраструктуры города. На сегодняшний день разработаны транспортные модели ряда российских: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Самара, Иркутск, Томск, Астрахань, Барнаул, Вологда, и украинских: Львов, Ивано-Франковск городов [1]. В декабре 2014, для анализа существующей УДС и оценки последствий реализации тех или иных инфраструктурных проектов, в Киеве начата разработка транспортной модели города, в работе над которой авторы статьи принимали активное участие. В статье рассмотрены особенности разработки транспортной модели города Киева.

Transport modelling is a common tool for solving engineering and management tasks while planning transport infrastructure of the city. Today, transport models are developed for several Russian (Moscow, Saint Petersburg, Yekaterinburg, Perm, Samara, Irkutsk, Tomsk, Astrakhan, Barnaul and Vologda) and Ukrainian cities (Lviv, Ivano-Frankivsk). In December 2014, authors of this article were involved into Kyiv transport model development. The purpose of this model is current state analysis and scenario impact estimation. This article regards special features of Kyiv transport model development.

Продовжувати читання “Особенности создания транспортной модели города Киева”

Методы проведения исследований мобильности населения города

УДК 711.11
к.т.н., профессор Осетрин Н.Н.,
Беспалов Д.А., Дорош М.И.,
Киевский национальный университет строительства и архитектуры

МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ МОБИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА

Приводятся методы проведения исследований мобильности населения города. Ключевые слова: мобильность населения города, опрос, репрезентативность, modal split, транспортное планирование.

Продовжувати читання “Методы проведения исследований мобильности населения города”

Вопросы сбора информации в исследованиях транспортных и пешеходных потоков на пересечениях магистралей в разных уровнях

Н.Н. Осетрин, Д.А. Беспалов

Дается оценка параметров, необходимых для оценки режима движения транспортного и пешеходного потоков на пересечениях городских магистралей в разных уровнях. Приводятся рекомендации по сбору и обработке информации о потоках.

Продовжувати читання “Вопросы сбора информации в исследованиях транспортных и пешеходных потоков на пересечениях магистралей в разных уровнях”

Особливості етапу перерозподілу транспортного попиту при розрахунку чьотирьохступеневої транспортної моделі міста

УДК 711.11 к.т.н., професор Осєтрін М.М.,
Беспалов Д.О., Дорош М.І.,
Київський національний університет будівництва та архітектури

111

Наводяться особливості етапу перерозподілу транспортного попиту при розрахунку чьотирьохступеневої транспортної моделі міста.
Ключові слова: вулично-дорожня мережа, транспортна модель, перерозподіл індивідуального транспорту, перерозподіл громадського транспорту, послідовний перерозподіл, рівноважний перерозподіл, навчальна процедура.

Продовжувати читання “Особливості етапу перерозподілу транспортного попиту при розрахунку чьотирьохступеневої транспортної моделі міста”

Основні принципи створення транспортної моделі міста

УДК 711.11 Осєтрін М.М., Беспалов Д.О., Дорош М.І.
Київський національний університет будівництва та архітектури

В статті приводяться основні принципи створення і роботи транспортної моделі міста.
Ключові слова: транспортна модель, транспортний попит, транспортна пропозиція, транспортний район, шар попиту.

57_2015

Продовжувати читання “Основні принципи створення транспортної моделі міста”